Općina Brdovec

Kulturna baština Brdovec

U kulturnu baštinu Brdovca spadaju:

Župna crkva sv. Vida Mučenika (Brdovec)

Župa Brdovec jedna je od najstarijih župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji, utemeljena 1334. godine.
Sjedište župe u prošlosti se nalazilo na brežuljku, gdje i dan danas stoji kapela sv. Križa, koja sada pripada župi Marija Gorica. Po tome je župa dobila ime: Brdovec.

Saznaj više

Dvorac Januševac (Prigorje Brdovečko)

Dvorac Januševec predstavlja najviši domet klasicističke arhitekture u Hrvatskoj. Smješten je na padini iznad savske doline, na samom raskrižju ceste Zaprešić - Harmica i ceste za Mariju Goricu.

Saznaj više

Dvorac Vranyczany-Dobrinović (Laduč)

Dvorac i perivoj u Laduču nalaze se na prijelazu između savske ravnice i južnih padina marijagoričkog pobrđa. Posjed se spominje od 17. vijeka kada je postojala plemićka kurija.

Saznaj više


« Povratak