RIDE&BIKE

Razvoj selektivnih oblika turizma na prekograničnoj turističkoj destinaciji

 • Operativni program Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.
 • Trajanje projekta: 15 mjeseci (do 30.04.2016.)
 • Ukupna vrijednost projaekta: 395.846,60 EUR
 • Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 336.469,59 EUR (85%)
 • Trasirana i digitalizirana konjička i biciklistička prekogranična staza
 • Izrađene i nadograđene web stranice
 • Provedene edukacije
 • Oblikovan promotivni materijal
 • Prezentacije na sajmovima
 • Izrađeno 18 odmorišta
 • Izrađena aplikacija za pametne telefone
 • Izrađen pilotni model trženja biciklizma

Razvoj selektivnih oblika turizma na prekograničnoj turističkoj destinaciji - RIDE&BIKE
Operaciju djelomično financira Europska unija
Europski fond za regionalni razvoj