RIDE&BIKE IIwww.rideandbike.eu

Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma.

 • Projekt RIDE&BIKE II predstavlja nadogradnju i temeljnu na iskustvima i rezultatima projekata Putevima baštine, Označitev ob Sotli, Wellness 3+ i RIDE&BIKE, a kroz razvoj novih turističkih proizvoda, direktno nadograđuje ostvarene rezultate ovih projekata, imajući u vidu i dodatno se fokusirajući na očuvanje, valorizaciju i interpretaciju prirodne i kulturne ponude kroz ponudu aktivnog turizma (biciklizam i jahanje)
 • Provedba projekta traje 30 mjeseci, od 1. rujna 2018. godine do 28. veljače 2021. godine
 • Ukupna vrijednost projekta RIDE&BIKE II je 875.472,55 EUR (od toga TZ SSDB 139.074,05 EUR), a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 744.151,66 EUR

Specifični ciljevi projekta su:

 • razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda,
 • standardizacija RIDE&BIKE ponude,
 • inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Ključan rezultat projekta predstavlja doprinos povećanju broja posjetitelja u prekograničnoj destinaciji (za 3.600 posjetitelja), dok su direktni ishodi projekta:

 1. organizirana prekogranična ponuda kroz definirana 2 turistička prekogranična proizvoda temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne (Natura 2000 i drugi oblici zaštite prirode) i kulturne (dvorci i kurije, muzeji, stare jezgre mjesta – registrirana baština) baštine,
 2. razvijeni RIDE&BIKE standardi s 10 standardiziranih objekata turističkih usluga (ugostiteljstvo, smještaj i sl.),
 3. razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma,
 4. ojačani kapaciteti za upravljanje i marketing RIDE&BIKE turističkim proizvodima,
 5. promovirana prekogranična RIDE&BIKE turistička ponuda.

Svi navedeni rezultati unaprijedit će upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te njenu valorizaciju i integraciju u turističke svrhe, što će značajno povećati održivost novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda i podići atraktivnost prekogranične turističke destinacije.

Partneri na projektu

www.zara.hr | www.ra-kozjansko.si | www.visitok.si | www.ra-sotla.si | www.kstm.si | www.bikeridewalk.si | www.visitzagorje.hr | www.zagorjeride.com.hr | www.zagorjebike.com.hr


Ride & Bike II

Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor. Projekt je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj internet stranica je isključiva odgovornost Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.