Općina Dubravica

Općenito o Dubravici

Općenito o Dubravici

Sa sjevera granici sa Krapinsko - zagorskom županijom i Opcinom Kraljevec na Sutli, sa istoka Opcinom Luka i gradom Zaprešicem, sa jugoistoka Općinom Pušća,na jugu sa Općinom Marija Gorica, a zapadno je oplakuje rijeka Sutla na kojoj je i državna granica sa Republikom Slovenijom.

Općina pokriva veliki dio plodne Sutlanske dolina na zapadu, a njeni istočni dijelovi su životopisni zagorsko – prigorski pitomi brežuljci.

Samo ime Dubravica potječe od hrastove šume Dubrave kojom je nekada bilo pokriveno cijelo područje Općine, pa i danas nije rijekost naći tipične šumske biljke poput šumarice ili šafrana, kao i pokoje stablo hrasta na livadama u dolini rijeke Sutle.

Površina: 20.61 km2

Broj stanovnika: 1192 (2021. godina)
Naseljenost: 76.94 st/kom2
Broj domaćinstava: 483
Poljoprivredno zemljište: 1213 ha
Šume: 689 ha
Struktura stanovništva
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Dubravica živjelo je 1442 stanovnika i to po naseljima kako slijedi:

Bobovec Rozganski - 406 stanovnika
Donji Čemehovac - 38 stanovnika
Dubravica - 123 stanovnika
Kraj Gornji - 169 stanovnika
Lugarski Breg - 83 stanovnika
Lukavec Sutlanski - 135 stanovnika
Pologi - 104 stanovnika
Prosinec - 93 stanovnika
Rozga - 134 stanovnika
Vučilćevo - 157 stanovnika
UKUPNO - 1442 stanovnika


« Povratak