Općina Marija Gorica

Kulturna baština Marija Gorice

Župna crkva Blažene Djevice Marije Od Pohođenja

Kao poseban dragulj kulturne baštine vrijedno je vidjeti baroknu crkvu Blažene Djevice Marije od pohođenja u samoj Mariji Gorici, jednu od najljepših u Hrvatskoj. Osim barokne crkve mještani su posebno ponosni i na kapelu Sv. Križ koja se spominje u ispravi još iz 1334. godine. Građena je u gotičkom stilu s kasnije izrađenim baroknim inventarom.

Kapela Sv. Križa

zabilježena je još 1334. g. u popisu arhiđakona Ivana. Građena je u gotičkom stilu što dokazuje netaknuto središte svođeno gotičkim svodom s masivnim rebrima koji izviru iz zida nad malim profiliranim kapitelima. Ukrašena rebra spojena su masivnim zaglavnim kamenom. Nad zaključkom rebara se zrakasto granaju upirući se o male kapitele u uglovima zaključka. I zvonik, koji je masivan i nerastvoren, pripada tom srednjovjekovnom razdoblju.

Praslon iz Marija Gorice

Grb općine Marija Gorica oslikan je prikazom jednog čudnog stvorenja - "praslona" - znanstveno pripisanog obliku Dinotherium giganteum KAUP. Malo koje hrvatsko mjesto može se podičiti nekim važnim znanstvenim otkrićem. No, otkrića mnogih čudnih pronalazaka obilježavaju prošlost mnogih europskih gradova, a otkriće začudnih okamenjenih kostiju, kljova ili rogovlja, stvorilo je zagonetne legende o prapočecima i postanku mnogih mjesta. Znanstveno tumačenje tih okamina uzdiglo je paleontologiju kao znanstvenu disciplinu, a upravo su europska otkrića dinoterija stvorila mit o tim zagonetnim i strašnim sisavcima geološke prošlosti.

Kapelica Celine Majke Božje Stalne

 


« Povratak