Općina Pušća

Objavljeno: 04.03.2022 u 13:25, Pregledano 1864 puta
Kulturna baština

Kulturna baština

Kurija Rauch, jedno od najvrjednijih preventivno zaštićenih kulturnih dobara zapadne Hrvatske
 
Kurija Rauch u Gornjoj Pušći smještena je poviše naselja okružena ostacima nekadašnjeg parka. Bila je dijelom velikog imanja u vlasništvu obitelji Rauch, prije 2. svjetskog rata pripala je Udruzi hrvatskih učiteljica, da bi poslije rata došlo do provedbe nacionalizacije posjeda.

Jednokatnica pravokutnog tlocrta svojim podrumom i dijelom prizemlja pokazuje karakteristike konstrukcije i oblikovanja kasnog baroka, dok dio koji nije podrumljen nosi karakteristike izgradnje druge polovice 19. stoljeća. Na vrhu je zaključena dvostrešnim krovištem od biber crijepa.

Glavni ulaz, u središnjoj osi glavnog pročelja, vodi u prostranu ulaznu vežu, svođenu pruskim svodovima. Dio prostorija prizemlja i podrum svođeni su češkim i bačvastim svodovima. Jednokrako drveno stubište vodi na prvi kat sa stropnom konstrukcijom otvorenog drvenog grednika, na kojem se uz prednji perimetralni zid nižu glavne prostorije te hodnik sa stubištem u stražnjem dijelu. Glavno pročelje raščlanjeno je simetrično raspoređenim otvorima u pet osi, s portalom segmentnog zaključka u srednjoj osi. Prozori su različitih dimenzija, pravokutnog oblika, a jedan stariji rubni prozor u prizemlju iznad podruma ima segmentni završetak i istaknutu profilaciju. Pročelje je zaključeno profiliranim potkrovnim vijencem, a na etažama su tragovi plitke trake. Između prve i druge osi, u zoni prizemlja vidljiv je zazidani vratni otvor segmentnog zaključka.

KAPELA MAJKE BOŽJE VINSKE S OLTAROM KOJI JE ZAŠTIĆENI SPOMENIK 0 KATEGORIJE

Kapela Majke Božje Vinske smještena je u Donjoj Pušća na istaknutom položaju, vrhu brijega iznad župne crkve. Sagrađena je u 18/19 stoljeću u stilu baroknog klasicizma. Pravokutnog broda, užeg pravokutnog svetištva i zaobljene apside, sakristijom sa sjeverne strane, te zvonikom ispred pročelja. Kapela je u dobrome građevinskome stanju, ali je potreba obnova da vrati izvorni izgled pročelja.

ZGRADA STARE ŠKOLE
 
Jednokatna, slobodnostojeća zgrada stare škole izduženog pravokutnog tlocrta, smještena je u središtu naselja, neposredno uz glavnu cestu i podno brijega na kojemu je župna crkva.

Cijela površina glavnog pročelja dekorirana je vodoravnom rustikom koja pridonosi formalnoj uravnoteženosti u odnosu na središnji rizalit koji čini vertikalnu dominantu pročelja. U zoni krovišta rizalit je nadvišen trokutasto zaključenom arikom u koju je upisana godina izgradnje škole (1913). Pročelje je rastvoreno sa devet prozorski osi, od kojih je središnja u rizalitnom dijelu, a u detaljima arhitektonske plastike završnog vijenca i prozorskih okvira isčitavaju se dekorativni elementi secesije. Jednostavan i funkcionalan raspored unutrašnjeg prostora sličan je prizemlju i na katu i organiziran je oko središnjeg poprečnog hodnika koji spaja pročelje i začelje.

« Povratak