Općina Dubravica

Znamenite ličnosti

Znamenite ličnosti

Pavao Stoos rođen je u Dubravici, župa Rozga kod Zaprešića, 10. prosinca 1806. Roditelji su mu bili imućniji seljaci – slobodnjaci (libertini kako je zapisano u župnim knjigama) koji su u ovaj kraj došli s cesargradskog imanja. Krstio ga je župnik Josip Novosel, a čitati i pisati naučio župnik Franjo Đurašin, jer pučke škole u rodnom kraju nije bilo. Do svoje petnaeste godine (1819 Stoos je živio s roditeljima koji ga usprkos zapaženoj nadarenosti nisu dali na daljnje školovanje. Zato je naš Pavao, svakako ne bez znanja – da ne kažem poticanja – župnika Juraja Ročića, ljeti 1821. sa svojom pastirskom torbicom potajno otišao u Zagreb. Smjestio se u sirotištu, zaslugom svoga dobrotvora Kuševića i uppisao gimnaziju. Za sedam godina (do 1828.) završio je osam razreda i bio među najboljim učenicima. Prema pronađenim imenicama (čuvaju se u Historijskom arhivu grada Zagreba) Stoos je bio odlikaš, marljiv, ustrajan i savjestan, a sve je predmete bio ocijenjen kao eminens. Bogoslovlju upisuje 1828., 1833. zaređen je za svećenika.

Prvu misu odslužio je u crkvi Sv. Ane u Rozgi. Potom je imao razne dužnosti na Kaptolu od kapelana i katehete do bilježnika Duhovnog stol, a od 1838. je tajnik biskupa Haulika i propovjednik na Akademiji. Imao je za to najbolje preporuke: lijep rukopis, solidno obrazovanje, (znao je latinski, njemački, francuski i mađarski) lijepo je pjevao, a još bolje govorio. Godine 1842. postaje župnik u Pokupskom i tu ostaje punih 20 godina, sve do prerane smrti 30. ožujka 1862. Sahranjen je u Pokupskom, gdje su mu župljani 1894. god. podigli lijepi spomenik.

Zalaganjem rodoljub 10. svibnja 1936. njegovi posmrtni ostaci pohranjeni su na Mirogoju, u arkadi Hrvatskih preporoditelja. Stos je također utemeljitelj matice Hrvatske i član prvog Odbora za izdavanje

 


« Povratak