Općina Pušća

Objavljeno: 10.02.2022 u 13:05, Pregledano 1114 puta
OPĆENITO O OPĆINI PUŠĆA

OPĆENITO O OPĆINI PUŠĆA

Općina Pušća smještena je na istočnom dijelu Marijagoričkog pobrđa te također graniči sa sve tri preostale općine. Od 2022. novi je član Turističke zajednice, s kojom se uspješno zaokružuje vizija i ponuda održivog turizma. Sela i zaselci općine Pušća rasuti su po pitomim brežuljcima, pa iako su do današnjih dana zadržali osobine poljoprivrednog područja, pripadaju urbanom prostoru oko grada Zagreba. 

Najveće naselje je Donja Pušća koje je ujedno i središte općine sa svim središnjim funkcijama. Sva ostala naselja općine gravitiraju općinskom središtu. Prema veličini treba izdvojiti i Gornju Pušću jer je u ova dva naselja smješteno više od polovice stanovništva općine. Naselja su grupirana uz važnije prometne pravce, relativno su mala i sa još uvijek prevladavajućim agrarnim obilježjima.

Površina: 18,2 km²
Broj stanovnika2.767 (2015.) DZS Hrvatska
Poštanski broj: 10294 Donja Pušća
Načelnik općine: Filip Bernardić
Dan općine: 23. 4. 
 
NASELJA BROJ STANOVNIKA POVRŠINA GUSTOĆA NASELJENOSTIi
Bregovljana
84
1,10
76,36
Donja Pušća
763
3,14
242,99
Dubrava Pušćanska
167
3,30
50,61
Gornja Pušća
549
2,98
184,23
Hrebine
321
2,23
143,95
Hruševac Pušćanski
260
1,88
138,29
Marija Magdalena
244
1,58
154,43
Žlebec Pušćanski
96
0,88
109,09
UKUPNO
2484
17,10
137,40

« Povratak