Općina Brdovec

Župna crkva Sv. Vida Mučenika (Brdovec)

Župna crkva Sv. Vida Mučenika (Brdovec)

Župa Brdovec jedna je od najstarijih župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji, utemeljena 1334. godine. Sjedište župe u prošlosti se nalazilo na brežuljku, gdje i dan danas stoji kapela sv. Križa, koja sada pripada župi Marija Gorica. Po tome je župa dobila ime: Brdovec. Tek kasnije je sjedište župe preneseno u nizinu, gdje je sagrađena sadašnja župna crkva, koja je posvećena 1679. godine. Župa Brdovec u davna je vremena obuhvaćala mnogo veći teritorij. Tu je spadala cijela Marija Gorica, dijelovi župa Rozga i Pušća, dok je Zaprešić tek 1946. godine postao samostalna župa. Danas se župa Brdovec proteže dolinom rijeke Save od Zaprešića do rijeke Sutle, gdje je ujedno državna granica sa Slovenijom. Na teritoriju župe živi oko 10000 stanovnika, koji su dobrim dijelom doseljenici iz čitave Domovine i iz Bosne i Hercegovine. kojima odgovara blizina grada Zagreba, tako da se Brdovec iz dana u dan širi i neprestano raste broj pučanstva. Zaštitnik Brdovečke župe je Sv. Vid- mučenik. Predaja govori da su mještani jednog jutra na mjestu gdje stoji sadašnja crkva pronašli kip sv. Vida. koji je doplutao Savom i zaustavio se na jednoj vrbi. Zato su odlučili na tom mjestu sagraditi crkvu. Brdovec je jedna od rijetkih župa u Hrvatskoj koja je posvećena tom svecu. Sv. Vida slavimo kao mučenika koji je za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana 304/305. godine dao svoj život za Krista. Bilo mu je tek desetak godina. Legende govore da je bačen u kotao vrelog ulja. Sv. Vida danas častimo kao zaštitnika duševnih i očnih bolesnika, ljudi s govornom manom, zaštitnika od groma i zla vremena. Njega posebno časte i podrumari, pivari i proizvođači kotlova. Njegov blagdan slavimo 15. lipnja.

Virtualna šetnja »


« Povratak